Kasowanie danych


kolektor

Wraz z rozwojem metod odzyskiwania danych, pojawiła się konieczność skutecznego kasowania danych. Skutecznego, czyli takiego, po którym odzyskanie danych nie będzie możliwe.

 

Nasza firma wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom. W naszej ofercie wprowadziliśmy usługę kasowania danych metodą programową i sprzętową:

 

  • Metoda programowa polega na wielokrotnym nadpisywaniu danych losowymi ciągami zer i jedynek.
  • Metoda sprzętowa polega na wytworzeniu silnego impulsu elektromagnetycznego, który przemagnesowuje nośnik danych, powodując kasację danych.

 

Obie z powyższych metod powodują trwałe zniszczenie danych. Klient po przeprowadzonej procedurze otrzymuje certyfikat zaświadczający skasowanie danych. Kasujemy dane poufne, niejawne i tajne.